Shamanic counseling

Veel inzichten en antwoorden op levensvragen liggen verborgen in ons onderbewuste

Shamanic Counseling

Veel inzichten en antwoorden op levensvragen liggen verborgen in ons onderbewuste. Shamanic counseling is een geweldige techniek om toegang te krijgen tot deze informatie. Het bijzondere van deze vorm van healing is de ervaring van de cliënt zelf.

Met shamanic counseling wordt bewust gemaakt wat het realiseren of zelfs kennen van je doel en wens in de weg zit. Bij shamanic counseling wordt er een energieveld gecreëerd dat jou in staat stelt om tot de diepste lagen van je onderbewuste door te dringen. In wezen maak je contact met wijze gidsen of krachtdieren (shamanic counselors) die direct dan wel indirect via symbolen, boodschappen overbrengen. Je bent je bewust van de beelden, gevoelens en fysieke manifestaties.

Die ervaringen neem ik op en spreek ik met je door. Het is raadzaam om de opname meerdere malen zelf thuis te beluisteren om de boodschappen nog beter te integreren. Soms is het raadzaam om meerdere malen met tussenpozen van enkele weken deze sessie te ondergaan, om een bepaalde intentie stap voor stap te doorgronden.

Alle interne en externe omstandigheden gedurende de sessie worden geregistreerd en zijn voor mij als fysiek aanwezige counselor vanuit sjamanistisch oogpunt van belang. Deze omstandigheden spelen dan ook bij het doorspreken van de sessie een vitale rol.