Visie Klaver4

Natuurlijke kracht, beweging en vrijheid

Coaching nemen is een teken van zelfbewustzijn. Daaruit spreekt het verlangen van een mens om zich te bevrijden uit zijn afhankelijkheid en in zijn eigen kracht te kunnen staan. Wie zich laat coachen, wil naar zichzelf kijken en wil leren. Coaching leidt tot bewustwording en versterking van je zelfvertrouwen.

  • Klaver4 gelooft dat alles in de mens in potentie aanwezig is en verder ontwikkeld kan worden.
  • Klaver4 gelooft dat mensen en dus ook organisaties en teams alles kunnen bereiken wat ze écht willen en dat ze daar gelukkig van worden.
  • Klaver4 gelooft dat mensen en dus ook organisaties vanuit bewustzijn de belemmerende kanten van hun persoonlijkheid kunnen overstijgen en zo hun energie optimaal kunnen benutten.
  • Klaver4 gelooft dat een dergelijk ontwikkelingsproces een kruisbestuiving is tussen individu en organisatie.
  • Klaver4 gelooft dat mensen plezier en zingeving in het werk belangrijker vinden dan geld verdienen.
  • Klaver4 gelooft dat een warme bedding in een organisatie noodzakelijk is.
  • Klaver4 gaat uit van het succes en de kracht die altijd in potentie in de organisatie (team, individu) aanwezig is.
  • Klaver4 brengt deze potentie tot realiteit en verbindt mensen met elkaar.


Visie op teamcoaching

Een gezond team is vitaal en energiek en laat synergie zien. Met elkaar ben je meer dan apart. Dat wordt zichtbaar in het gedrag; een gezond team is slagvaardig, resultaatgericht, creatief en proactief.
Een team is een levend organisme; het probeert zichzelf in stand te houden met aangeleerde patronen en overtuigingen. Deze patronen kunnen bevorderend of belemmerend werken.

Teamcoaching maakt processen, bewuste en onbewuste patronen in teams zichtbaar en daardoor veranderbaar.

De teamcoach schept een kader waardoor teamleden elkaar beter leren kennen en het team zich kan ontwikkelen.
De teamcoach is erop gericht dat het team zich eigenaar voelt van hun gezamelijke ontwikkeling.
Het uiteindelijk resultaat voor team en organisatie is synergie, vitaliteit en effectiviteit.

Eva Cochius
www.klaver4coaching.nl
tel. 06-24725840